Nacházíte se v archívu roku 2019 - aktuální ročník naleznete zde.

O vystavujících Středoškolák, vysokoškolák

Více o vystavujících Středoškolák, vysokoškolák

PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s. (stánek č. 239)

Prestiž a vysoká úroveň vzdělávání je zajištěna individualizací a snahou pracovat se studenty v menších skupinkách. Tento přístup umožňuje objevit ve studentech jejich silné stránky a dále na nich pracovat tak, aby každý student získal maximum studiem na víceletém gymnáziu PORG. Výuka na PORGu není však jen o učení kvanta informací. Studenti jsou vedeni k utváření a vyjadřování svých názorů, které diskutují se svými vyučujícími.

Osmileté gymnázium PORG Ostrava kombinuje požadavky českého učebního plánu pro gymnázia s mezinárodními programy dle „Cambridge International Examinations“. Předměty jsou vyučovány jak v českém jazyce, tak i aprobovanými rodilými mluvčími v anglickém jazyce. 

PORG Ostrava má oficiální statut International Baccalaureate (IB) World School (studenti gymnázia jsou připravováni nejen ke složení standardní české maturity, ale i k získání mezinárodního certifikátu IB Diploma)

Více na: www.porg.cz/cz/ostrava-vitkovice/gymnazium

 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České (stánek č. 201)

Více na: www.cssodry.cz nebo facebooku @cssodry.

 

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. (stánek č. 202)

Škola má za cíl připravovat kvalifikovaný zdravotnický personál.

Více na: www.szs.agel.cz nebo facebooku.

 

Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace (stánek č. 203)

Zengrovka - perspektivní škola se 100 letou tradicí, moderními způsoby výuky, praxí podle současných trendů, držitelka prestižního titulu „Škola doporučená zaměstnavateli“, záruka kvality vzdělávání a jistoty zaměstnání. DOD proběhnou 11. 12. 2019 a 11. 1. 2020. Škola nabízí studium maturitních oborů Strojírenství, Mechanik seřizovač, Ekonomika a Podnikání a učebního oboru Obráběč kovů a stipendia pro vybrané obory. Mnoho žáků pokračuje ve studiu na VŠ. Škola s výborným sociálním klimatem, otevřená žákům.

Více na: www.spszengrova.cz nebo facebooku @spsvitkovice.

 

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace (stánek č. 204)

Více na: www.ouhlucin.cz nebo na facebooku @odborneucilistehlucin.

 

Gymnázium Mikoláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace (stánek č. 205)

Gymnázium v Bílovci bylo založeno v roce 1946, v roce 1974 bylo pověřeno Ministerstvem školství péčí o žáky talentované v matematice. Gymnázium poskytuje vzdělání ve čtyřletém a osmiletém maturitním oboru se všeobecným zaměřením. Ve vybraných předmětech dělení do skupin podle úrovně. Studium na škole je koncipováno tak, aby poskytlo žákům úplné střední všeobecné vzdělání s vyrovnaným podílem humanitních a přírodovědných vědomostí. Hlavním cílem přípravy je přijetí ke studiu na vysokých školách, případně u žáků, kteří nejsou motivováni pro vysokou školu, studium na jiných typech škol.

Více na: www.gmk.cz nebo na facebooku @GMKBilovec.

 

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl (stánek č. 206)

Střední škola nabízí obory: Dopravní a servisní služby, Chov cizokrajných zvířat, Logistika a administrativa dopravy, Provoz mechanizace a služby, Výpočetní technika a automatizace mechanizovaných provozů, Zahradnictví (specializace: Floristika, Zahradní architektura, Produkční zahradnictví a Cestovní ruch).
Střední odborné učiliště nabízí obory: Chovatel cizokrajných zvířat, Krajinář a Zahradník.
Odborné učiliště nabízí obory: květinářské a aranžerské práce, Lesnické práce, Opravářské práce, Zahradnické práce.
Vzdělávací kurzy nabízí obory: Florista, Květinář, Ovocnář, Sadovník, Školkař a Zelinář. 

Více na www.szat.cz nebo na facebooku @szatcz.

 

Střední škola Kostka s.r.o. (stánek č. 207)

Vznik naší školy, původně Střední podnikatelské školy, se datuje do roku 1991. Dnes se jmenujeme Střední škola Kostka a aktuálně u nás studuje 541 studentů. Studovat u nás můžete nejrůznější obory od 4letého či 6letého gymnázia, přes pedagogické obory pedagogické lyceum nebo předškolní a mimoškolní pedagogika, až po podnikatelské obory jakými jsou Právo, Řízení firem a bankovnictví, Informační technologie a systémy, Cestovní ruch, turismus a rekreologie nebo Žurnalistika a média.

Více na www.kostka-skola.cz nebo na facebooku @stredniskolakostka.

 

Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava (stánek č. 208)

Škola nabízí obory vzdělávání:
4leté Obchodní zástupce, Žurnalistika a mediální komunikace, Ekonom – účetní, Multimediální a reklamní tvorba, Veřejná správa v Evropské unii, Cestovní ruch a průvodcovství, Operátor v polygrafii
2letý Podnikání
3letý Podnikání
4letý Veřejnosprávní činnost

Více na www.podnikatelskaskola.cz nebo na facebooku

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace (stánek č. 209)

V naší škole získávají lidé vzdělání už více jak 150 let a to znamená, že tisíce našich absolventů svou prací přispívali a přispívají k tomu, aby se nám žilo dobře, aby vše fungovalo správně. Naše nedávné žáky nacházíme ve firmách, na úřadech, v neziskových organizacích, pracují v médiích, vyučují na školách... Stačí si z naší široké nabídky vybrat správný obor a i ty můžeš časem patřit k těm, kteří naplňují svůj život úspěšnou a zajímavou prací. Je jedno, zda to bude v zemědělství, ve strojírenství, stavebnictví či jinde - vzdělání ti dá možnost dobrého uplatnění pro celý život.

Více na www.tznj.cz nebo facebooku @tznj.cz.

 

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek (stánek č. 210)

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, je škola zřizovaná Moravskoslezským krajem. Studium na ní je bezplatné. Škola připravuje žáky ve dvou maturitních oborech, a to zdravotnický asistent a sociální činnost.

Více na www.zdrskolafm.cz nebo na facebooku

 

Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová (stánek č. 211)

Obory vzdělávání:

  • 8leté Gymnázium všeobecné 
  • 4leté Technické lyceum se zaměřením na letectví 

Více na www.gmt.cz nebo na facebooku.

 

Wichterlovo gymnázium, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace (stánek č. 212)

Wichterlovo gymnázium v Ostravě-Porubě je nejstarší porubské a největší ostravské gymnázium. Máte rádi starou dobrou "Telmanku", velký Exil a Wichterlovo gymnázium?

8leté gymnázium:
-Třída se zaměřením na matematiku a přírodní vědy
-Třída s posílenou výukou AJ

4leté gymnázium:
-dvě všeobecné třídy

Více na www.wigym.cz nebo na facebooku @wigym.

 

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov (stánek č. 213)

Pro všechny současné studenty a absolventy, kteří sem tam vzpomenou na léta, kdy je skoro nic netrápilo, jen rodiče, kantoři a vychovatelé, byli plni elánu do života a snili o tom, jak změní svět

Více na www.sos-dcr.cz nebo na facebooku @sosdcrkrnov.

 

Univerzita obrany v Brně (stánek č. 214)

Chceš se stát studentem vojenské vysoké školy? Chceš studovat obory, které jinde nemají? Chceš, aby ti škola za studium platila? Pak studuj na Univezitě obrany!

Studovat na UO je super. Pravidelný plat už během studia ti dá nezávislost na rodičích a zbaví tě nutnosti běhat po brigádách. Škola je sice náročná, ale udělá z tebe osobnost. Nesedíš jen v lavicích a máš kupu zážitků z výcviku a sportovních aktivit. A hlavně je tu dobrá parta, jeden pomáhá druhému. Chceš studovat a současně pobírat plat? Tak se staň studentem prestižní Univerzity obrany, jediné vojenské vysoké škole v České republice! Každý měsíc budeš pobírat plat od 13 420 Kč a každý rok se ti bude zvyšovat.

Více na www.unob.cz nebo na facebooku @Univerzita.obrany.

 

Obchodní akademie Vyšší odborná škola sociální, příspěvková organizace (stánek č. 215)

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, poskytuje vzdělání ve čtyřletých studijních maturitních oborech Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Veřejnosprávní činnost a v pětiletém studiu při zaměstnání oboru Obchodní akademie. Dále nabízí pomaturitní studium na Vyšší odborné škole sociální v oboru Sociální práce a sociální pedagogika v denní, dálkové a kombinované formě studia, ukončené titulem DiS.

Více na www.oao.cz nebo na facebooku.

 

Střední odborné učiliště Uherský Brod (stánek č. 216)

Střední škola, která poskytuje vzdělání v řemeslných oborech v oblasti zemědělství, strojírenství, stavebnictví, chovatelství a ve službách.

Více na www.sou-ub.cz nebo facebooku @SOUUHERSKYBROD.

 

Obchodní akademie Ostrava - Poruba, příspěvková organizace (stánek č. 217)

Nabízíme ekonomické a IT vzdělávání. Nově nabízíme lukrativní zaměření studijních oborů
● 63-41-M/02 Obchodní akademie – zaměření na účetnictví a daně
● 63-41-M/02 Obchodní akademie – zaměření na informatiku
Dalším studijním oborem je
● 18-20-M/01 Informační technologie
Máme akreditaci na testování ECDL Studenti dále získávají státní a mezinárodní certifikáty a osvědčení: CODEXIS, MONEYS3, SCATE, EUROPAS MOBILITY. Organizujeme krajské kolo celostátní soutěže Ekonomický tým. Odbornou praxi realizujeme v reálném prostředí firem nebo formou měsíční bezplatné zahraniční stáže v Irsku. Uvítáme Vás na DOD 9. 1. 2020.

 

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. (stánek č. 218)

www.hssilherovice.cz

 

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň (stánek č. 219)

nabízí:
obor 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí - vodohospodář: jedinečný čtyřletý studijní obor v ČR zakončený maturitou, praxe v zahraničí, široké uplatnění ve státní správě, vodohospodářské a rybářské firmy, možnost získání řidičského oprávnění sk. B

obor 41-53-H/01 Rybář: učební obor zakončený výučním listem, získání řidičského oprávnění sk. B + T, oprávnění na motorovou pilu a křovinořez a na malá plavidla, oprávnění k lovu ryb elektrickým agregátem, finanční odměny za produktivní práci

obor 41-43-L/51 Rybářství: dvouleté maturitní nástavbové studium s rybářskou specializací, navazující na učební obor Rybář s možností pokračovat na vyšších odborných a vysokých školách

www.ssrv.cz

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA (stánek č. 220)

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA nabízí atraktivní maturitní a učební obory: LETECKÝ MECHANIK, STROJÍRENSTVÍ, MECHANIK SEŘIZOVAČ, MECHANIK ELEKTROTECHNIK (MECHATRONIKA), MECHANIK ELEKTROTECHNIK (AUTOMATIZACE), MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ, HUTNÍK OPERÁTOR, EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA), MODELÁŘ, STROJNÍ MECHANIK, OBRÁBĚČ KOVŮ, TRUHLÁŘ, MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL, ELEKTRIKÁŘ (SILNOPROUD), ELEKTRIKÁŘ (SLABOPROUD).
Přijďte se podívat na Dny otevřených dveří: 11.12. 2019 od 14:00 – 18:00 , 24.1. 2020 od 9:00 – 18:00, 25.1. 2020 od 9:00 – 14:00

www.vitkovickastredni.cz

 

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. (stánek č. 223)

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme 2 třídy 4-letého studia:
1) všeobecně zaměřená třída s rozšířenou výukou jazyků
2) anglická třída s garantovanou pravidelnou výukou s rodilým mluvčím
Stipendium - prospěchové a sociální, Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky. Nové, atraktivní předměty Science a Svět v souvislostech. Aplikace a propojení teorie s praxí. Výuka v nově zrekonstruovaných, moderně vybavených prostorách školy.

www.gymnaziumhello.cz

 

1st International School of Ostrava, mezinárodní gymnázium, s.r.o. (stánek č. 224)

Spojuje to nejlepší z českého vzdělávacího systému s mezinárodním smýšlením a multikulturním přístupem.

www.is-ostrava.cz

 

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace (stánek č. 225)

Pro školu jsou charakteristické: vysoká úroveň výuky, moderní vyučovací metody s využitím ICT, moderní technické vybavení, práce ve skupinách, důraz na individuální přístup k žákům a na rozvoj jejich osobnosti a tvůrčího potenciálu. Škola u svých žáků dbá o rovnováhu mezi řemeslnou dovedností, intelektuální soběstačností a jejich tvůrčím potenciálem.

www.sus-ostrava.cz

 

Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace (stánek č. 226)

SŠG Brno je krajskou školou zabezpečující výuku ze všech oblastí polygrafického průmyslu. Nabízíme 4leté obory ukončené maturitní zkouškou nebo zkrácené 1leté studium ukončené výučním listem.
Dny otevřených dveří: 22. - 23. 11. 2019, 6. - 7. 12. 2019, 10. - 11. 1. 2020, 24. - 25. 1. 2020

www.ssgbrno.cz

 

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o. (stánek č. 227)

www.umelecka.cz

 

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace (stánek č. 228)

 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p.o. (stánek č. 229)

www.spgs-szs.cz

 

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace (stánek č. 230)

Ve školním roce 201/20 u nás můžete studovat podle těchto ŠVP:
- Pozemní stavitelství, počítačová grafika a design (Stavebnictví 36-47-M/01)
- Technické lyceum a architektura (Technické lyceum 78-42-M/01)
- Geodézie a geoinformatika (Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/01)
Dny otevřených dveří: so 23. 11. 2019, čt 12. 12. 2019, so 18. 1. 2020, út 28. 1. 2020

www.stav-ova.cz

 

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace (stánek č. 231)

Aplikovaná chemie je určena žákům se zájmem o přírodní vědy, kteří chtějí pracovat v chemickém průmyslu nebo studovat na VŠ.
Přírodovědné lyceum připravuje žáky ke studiu na VŠ přírodovědného zaměření. Je posílena výuka přírodovědných předmětů vč. cvičení v laboratořích a odborných učebnách.
Den otevřených dveří: 7. 12. 2019 a 24. 1. 2020

www.spsch.eu

 

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun (stánek č. 232)

www.szes-la.cz

 

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (stánek č. 233)

…ŠKOLA S DOBRÝM JMÉNEM

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě – Porubě zajišťuje kvalitní a bezplatné vzdělávání žáků zdravých i žáků se speciálně vzdělávacími potřebami v široké škále oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání. Podrobná nabídka oborů vzdělání je k dispozici na webových stránkách školy.

www.skolspec.cz

 

Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o. (stánek č. 234)

www.ssp-klimkovice.cz

 

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (stánek č. 235)

www.ssremesel.cz

 

Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace (stánek č. 236)

Studijní obory - školní rok 2020/2021
- Praktická sestra 53-41-M/03
- Zdravotnické lyceum 78-42-M/04
- Ošetřovatel 53-41-H/01

Rozhodující pro přijetí budou studijní výsledky 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pol. 9. třídy základní školy a výsledky přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky se týkají pouze maturitních oborů (M)..

www.szsopava.cz

 

Střední škola služeb a podnikání, příspěvková organizace Ostrava - Poruba (stánek č. 237)

Nevíte kam? Přijďte k nám...

Naše střední škola má více než 60-ti letou bohatou úspěšnou historii. Je určena především žákům, kteří se po absolvování studia na naší škole chtějí profesionálně věnovat oborům zaměřeným na služby, případně si chtějí otevřít živnost v daném oboru. Tomu odpovídá také koncepce studia probíhá nejen ve formě teoretické výuky, ale také praktického výcviku v naših pracovištích odborného výcviku.
Nabízíme studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou Ekonomika a podnikání, Fotograf, Kosmetické služby, Masér sportovní a rekondiční nebo středního vzdělání s výuční listem, Kadeřník, Aranžér, Prodavač. Absolventi tříletých oborů mají možnost získat maturitní zkoušku formou denního nebo nástavbového studia.
Na zájemce se těšíme v rámci "Dnů otevřených dveří"
10.12.2019 a 28.1.2020 od 9:00 do 17:00

www-ss-ostrava.cz

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace (stánek č. 238)

Jsme škola s dlouholetou tradicí ve vzdělávání zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích různého zaměření.
Dny otevřených dveří na SZŠ: 7. 12. 2019, 8. 1. 2020
Dny otevřených dveří na VOŠZ: 7. 12. 2019, 8. 1. 2020, 1. 4. 2020

www.zdrav-ova.cz

 

Střední lesnická škola Hranice (stánek č. 240)

www.slshranice.cz

 

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (stánek č. 241)

SOŠ Frýdek-Místek je dlouholetou tradiční školou, která nabízí svým žákům středoškolské vzdělání v maturitních i učebních oborech. Nabídkou školy je i bezplatná autoškola, svářečské kurzy, kurzy se zemědělskou a lesnickou technikou, získání odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl. 50/1978 Sb.,  nástavbové studium.

www.sosfm.cz

 

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany (stánek č. 242)

www.srs-vodnany.cz

 

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace (stánek č. 243)

Škola nabízí maximální prostupnost mezi obory - od učebních přes maturitní až po studium na vlastní VOŠ. Žáci mohou dle oboru zdarma získat řidičská oprávnění (T, C, B) a mnoo osvědčení (svářečský průkaz, motorovou pilu, vysokozdvižný vozík, kombajnerský kurz, lovecký lístek atd.)
Dny otevřených dveří jsou 11. 12. 2019, 11. 1. 2020

www.zemedelka-opava.cz

 

 

Partneři veletrhu
Mediální partneři veletrhu

Pořadatel

Černá louka s.r.o.
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00

IČ: 26879280
DIČ: CZ26879280

Ředitel festivalu

Jan Šumbera
+420 604 805 095
jan.sumbera@cerna-louka.cz

Manažerka festivalu

Denisa Ježková
+420 724 184 439
denisa.jezkova@cerna-louka.cz

Marketing festivalu

Jana Jílková
+420 606 035 557
jana.jilkova@cerna-louka.cz