Nacházíte se v archívu roku 2019 - aktuální ročník naleznete zde.

Soutěž Talenty pro firmy T-PROFI

Odbornou technickou soutěž Talenty pro firmy T-PROFI pro vás připravila Hospodářská komora České republiky a regionální partneři.

KDY: 6. prosince 2019, 9:00 - 14:00

 

Soutěž se zaměřuje na rozvoj jemné motoriky a kreativity přímých účastníků se snahou o animaci pracovního prostředí v oblasti strojírenství a strojírenské výroby, coby nejsilnějšího a nejrozšířenějšího odvětví národního hospodářství ČR s širokým spektrem navazujících a přímo spolupracujících subdodavatelských subjektů, ovlivňujících strukturu pracovního trhuSamotná soutěž tak podporuje přímé zapojení zaměstnavatelů do praktické odborné přípravy žáků a studentů. 

Jak soutěž probíhá

Smíšené soutěžní týmy zastoupené zástupci firem a společně spolupracují s žáky spolupracujících středních a základních škol a společně plní stejná zadání. Hlavním úkolem soutěžních týmů je v časovém limitu postavit a zprovoznit zařízení na bázi polytechnické stavebnice, a to dle zadání a instrukcí, které všichni účastníci soutěže obdrží až na místě.

Speciální příprava není vyžadována, náročnost zadání odpovídá z hlediska potřebných znalostí i dovedností věkové kategorii členů týmů.

Principy soutěže

 1. Jeden soutěžní tým tvoří: 3 žáci ZŠ (5. třída) + 3 žáci SŠ (2.ročník) + 1 zástupce firmy jako kapitán týmu + 1 pedagogický pracovník
 2. Dospěláci“, kteří jsou zastoupeni v každém týmu osobou kapitána a zástupcem pedagoga mohou radit, nesmí se však do montáže aktivně zapojit, tj. nemohou „montovat“. Jejich rolí je koordinovat postupy celého týmu, instruovat a zapojit všechny všechny členy do jednotlivých činností a směřovat ke smontování zařízení
 3. Práci týmů po celou dobu sleduje porota. Její hodnocení se zaměřuje nejen na to zda zařízení bylo sestaveno, ale také kvalitu, spolupráci, pečlivost a důslednost při dodržování zadání. 

Samotný průběh akce

 1. Před zahájením montáže se setkají všichni členové družstev, proběhne instruktáž kapitánů a pedagogů – výklad pravidel, předání zadání a soutěžních sestav (cca 15 min. před vlastním zahájením montáže).
 2. Zahájení montáže: disponibilní čas 2,5 – max. 3 hodiny. Vytvoření pracovišť, rozdělení úkolů jednotlivým členům, stanovení taktiky; seznámení s montážním návodem, výběr součástek, vlastní montáž.
 3. Závěrečná část montáže: cca 15 min. před vypršením časového limitu – spuštění do provozu, ověřování funkčnosti
 4. Následně po vypršení časového limitu: hodnocení všech zařízení odbornou porotou cca 30 až 35 min, závěrečné hodnocení a metodický rozbor, vyhlášení výsledků, demontáž soutěžních zařízení.

Cíle soutěže:

 • Posiluje roli zaměstnavatelů při zvyšování kvality odborné přípravy,
 • prohlubuje spolupráci škol a firem v oblasti odborného vzdělávání,
 • podporuje spolupráci škol a jejich regionálních zřizovatelů,
 • zdůrazňuje význam profesního kariérového poradenství a 
 • propaguje odborné vzdělávání. 

 

Organizátor soutěže:

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Kozák; l.kozak@khkmsk.cz, +420 724 613 106.


Partneři veletrhu
Mediální partneři veletrhu

Pořadatel

Černá louka s.r.o.
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00

IČ: 26879280
DIČ: CZ26879280

Ředitel festivalu

Jan Šumbera
+420 604 805 095
jan.sumbera@cerna-louka.cz

Manažerka festivalu

Denisa Ježková
+420 724 184 439
denisa.jezkova@cerna-louka.cz

Marketing festivalu

Jana Jílková
+420 606 035 557
jana.jilkova@cerna-louka.cz