Aktuality

Talenty pro firmy T-Profi - soutěž v rámci veletrhu

3.11.2022

Odborná technická soutěž Talenty pro firmy T-PROFI je unikátním formátem, kterým Hospodářská komora České republiky společně se svými regionálními partnery podporuje:

  • Posilování role zaměstnavatelů při zvyšování kvality odborné přípravy,
  • Prohlubování spolupráce škol a firem v oblasti odborného vzdělávání,
  • Podpora spolupráce škol a jejich regionálních zřizovatelů,
  • Zdůraznění významu profesního kariérového poradenství a v neposlední řadě také
  • Propagace odborného vzdělávání

Koncept odborné soutěže je zaměřen na rozvoj jemné motoriky a kreativity přímých účastníků se snahou o animaci pracovního prostředí v oblasti strojírenství a strojírenské výroby, coby nejsilnějšího a nejrozšířenějšího odvětví národního hospodářství České republiky s širokým spektrem navazujících a přímo spolupracujících subdodavatelských subjektů, ovlivňujících strukturu pracovního trhu. Koncept akce vychází z principu propagace činnosti zaměstnavatelů a žáků, kteří se aktivně zapojují do praktické odborné přípravy žáků. 

Jednou z hlavních myšlenek akce je prohlubování praktických dovedností nezbytných pro úspěšné uplatnění v praxi.  Proto jsou smíšené soutěžní týmyzastoupeny zástupci firem a společně se žáky spolupracujících středních a základních škol a společně plní stejné zadání.

Hlavním úkolem soutěžních týmů je v časovém limitu postavit a zprovoznit zařízení na bázi polytechnické stavebnice, a to dle zadání a instrukcí, které všichni účastníci soutěže obdrží až na místě. Speciální příprava není vyžadována, náročnost zadání odpovídá z hlediska potřebných znalostí i dovedností věkové kategorii členů týmů.

Principy soutěže

  • Jeden soutěžní tým tvoří: 3 žáci ZŠ (5. třída) + 3 žáci SŠ (2.ročník) + 1 zástupce firmy jako kapitán týmu + 1 pedagogický pracovník
  • Dospěláci“, kteří jsou zastoupeni v každém týmu osobou kapitána a zástupcem pedagoga mohou radit, nesmí se však do montáže aktivně zapojit, tj. nemohou „montovat“. Jejich rolí je koordinovat postupy celého týmu, instruovat a zapojit všechny všechny členy do jednotlivých činností a směřovat ke smontování zařízení
  • Práci týmů po celou dobu sleduje porota. Její hodnocení se zaměřuje nejen na to zda zařízení bylo sestaveno, ale také kvalitu, spolupráci, pečlivost a důslednost při dodržování zadání. 

Průběh akce

1.    Před zahájením montáže sesetkají všichni členové družstev, proběhne instruktáž kapitánů a pedagogů – výklad pravidel, předání zadání a soutěžních sestav (cca 15 min. před vlastním zahájením montáže)

2.    Zahájení montáže: disponibilní čas 2,5 – max. 3 hodiny. Vytvoření pracovišť, rozdělení úkolů jednotlivým členům, stanovení taktiky; seznámení s montážním návodem, výběr součástek, vlastní montáž

3.    Závěrečná část montáže: cca 15 min. před vypršením časového limitu – spuštění do provozu, ověřování funkčnosti

4.   Následně po vypršení časového limitu: hodnocení všech zařízení odbornou porotou cca 30 až 35 min, závěrečné hodnocení a metodický rozbor, vyhlášení výsledků, demontáž soutěžních zařízení.

Akce se koná 25.11.2022 jako doprovodný program výstavy „Student a Job 2022“.

Kontakt na pořadatele: Ing. Ladislav Kozák, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje,
e-mail: l.kozak@khkmsk.cz, tel.: 724 613 106.

Zpět

Partneři veletrhu
Mediální partneři veletrhu
Mediální podpora veletrhu

Pořadatel

Černá louka s.r.o.
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00

IČ: 26879280
DIČ: CZ26879280

Manažerka veletrhu

Denisa Ježková
+420 724 184 439
denisa.jezkova@cerna-louka.cz

Marketing veletrhu

Veronika Břicháčková
+420 727 813 655
veronika.brichackova@cerna-louka.cz